Drugo carstvo 16

Drugo carstvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  Miluzin je slegnuo ramenima i okrenuo se ka Markusu. „Njoj je vreme da bude sama, a nama je vreme da budemo u društvu. Ne krivi ona tebe stvarno za ubistvo oca, ali bila je strašno vezana za njega i sad si joj otvorio stare rane. Nego, verujem da ti se još uvek… Read More Drugo carstvo 16