Drugo carstvo 36, kraj

 Drugo carstvo  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,   25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  27. 06. 2018. Jelena je sedela u bolničkoj sobi sa Zoranom, kolegom iz stanice i smejala se iz srca. „I kažem onom klincu u hitnoj – Sine, ako mi pipnete kosu, sve ću da vas izbušim! I onesvestim se.“ Zagrcnuli su se od smeha. Smeh je zamenila tišina. „Bilo je… Read More Drugo carstvo 36, kraj

Drugo carstvo 35

Drugo carstvo  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,   25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  Jelena je gledala za Markusom, koji je žurno odlazio. Duboko je uzdahnula, pomililovala sina po kosi i ušla u lift. Bilo je samo pitanje trenutka kada će neko iz kontrolne sobe blokirati lift. Pritisnula je dugme, čvršće stegnula dršku heklera i čekala. Stala je ispred Dušana, ne bi li ga… Read More Drugo carstvo 35

Drugo carstvo 30

Drugo carstvo  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,   25, 26, 27, 28, 29,      „… kako prenose agencije, primećen je veliki broj Albanaca okupljenih u blizini baze Boundstil. Ne nose oružje i za sada sve deluje mirno. Uzvikuju anti američke parole i drže transparente sa antiameričkim natpisima –  Jenkie go home, Kosovo is not Syria. U bazi je proglašena najviša borbena gotovost… Read More Drugo carstvo 30

Drugo carstvo 27

Drugo carstvo  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  Nastavili su da voze. istrajno idući na istok. Prateći profesorove smernice, uputili se se ka Gružanskom jezeru. Markus se sve vreme držao šumskih i poljskih puteva. „Na jezeru živi moj bivši student i dugogodišnji prijatelj. Godinama se bavi izdavanjem apartmana, tako da nikome neće biti sumnjivo što ima goste, pogotovo… Read More Drugo carstvo 27

Drugo carstvo 26

Drugo carstvo  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  Profesor je završio svoju priču i zamišljeno listao album sa setom u vlažnim očima.  Jelena je razmišljala o onom što je čula. Car Dušan, blago, kosingas, otmica, bombe, Šiptari izvršioci, Srbin naručioci, sve se promešalo u pravu papazjaniju. Sad su joj bili jasniji Vojnovićevi motivi, ali opet nije bila sigurna šta… Read More Drugo carstvo 26

Drugo carstvo 17

Drugo carstvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  Markus i Jelena su bez većih zadržavanja u saobraćaju stigli do policijske stanice u ulici despota Stefana, mada je i dalje svi zovu 29. novembra, po jednom od najvažnijih praznika u bivšoj SFRJ – Danu Republike. U kancelarijama su zatekli sve kolege. Jelena ih je upoznala sa Markusom. Očekivano, čini se da… Read More Drugo carstvo 17