Osveta se služi hladna 6

Prethodni nastavci su ovde. 7.Januar, 17.00 „Čekaj, čekaj. Ti me namerno nisi sinoć pozvao? Što da saznajem sve iz novina?“, ljutito je upitala Jelena svog kolegu Zorana dok su išli ka Institutu za sudsku medicinu. Napadnuti kolega je mirno slegnuo ramenima i odmahnuo svojim dugačkim dredovima . „Pazi ‘vamo. Prvo, nije bila tvoja smena. Drugo,… Read More Osveta se služi hladna 6